juli 2, 2018

Wat doet Denz Staffing?

Denz Staffing is gespecialiseerd in de volgende vakgebieden:

Office || Sales || Logistiek || Transport

Denz Staffing vindt voor bedrijven de juiste (uitzend)krachten, en omgekeerd. Dit kan op basis van Werving & Selectie, Uitzenden of Temp-to-Perm. Door jarenlange ervaring in de commerciële sector met een breed netwerk kan je er bij Denz Staffing op rekenen dat je toegang krijgt tot de beste mensen in de markt.

De uitzendmarkt staat onder druk. Met name door een groot tekort aan (vak)mensen. Denz Staffing wil hierop inspelen door binnen een (vak)gebied gericht op zoek te gaan naar de kwaliteiten die óók kunnen worden ingezet in andere disciplines. Zo kan Denz Staffing anticiperen op de benodigde, toekomstige kennis en competenties en geschikte werkzoekenden vanuit andere disciplines koppelen aan de juiste werkgevers. Denz Staffing zal ook een adviserende rol naar de werkgever aannemen. Zodat hij zich niet alleen maar blind staart op het schaap met vijf poten.

Werving & Selectie

Waar kan je op rekenen bij Denz Staffing als partner in Werving en Selectie?

 • Een partner die fungeert als verlengstuk van je organisatie.
 • Wij kennen al onze kandidaten en hebben een groot netwerk van kandidaten. Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden wordt iedere kandidaat bij Denz Staffing face to face of via (whatsapp) video geselecteerd.
 • Er wordt standaard een referentie en diploma check gedaan bij iedere kandidaat.
 • Denz Staffing gaat altijd op zoek naar de intrinsieke motivatie en creëert een match op menselijk niveau.

Uitzenden

Waar kan je op rekenen bij Denz Staffing als parter in Uitzenden?

 • Wij doen altijd de voorselectie bij ons op kantoor, pas bij een overtuigende, mogelijke match stellen wij de kandidaat voor.
 • Er bestaat de mogelijkheid om onbeperkt en kosteloos gesprekken in te plannen met kandidaten.
 • De financiële administratie, verloning, werkgeversrisico’s en begeleiding worden door Denz Staffing uit handen genomen.
 • Bij Denz Staffing betaal je alleen voor de gewerkte uren.

Temp-to-perm

In deze tijd wil je als organisatie goede mensen snel aan je kunnen binden. Uiteraard is dit niet zonder risico. Een eerste goede indruk kan binnen 6 maanden al gauw veranderen voor beide partijen om verschillende redenen.

In plaats van gebruik te maken van een maand proeftijd i.c.m. een regulier contract zou je gebruik kunnen maken van een Temp-to-perm contract.

Op deze manier komt de werknemer bij je in dienst op basis van een uitzendcontract voor de duur van 6  maanden en zal bij afloop van het contract en een positieve evaluatie direct bij je in vaste dienst komen.

Een oplossing die voor beide partijen tegenwoordig perfect werkt.

Voordelen:

 • Je blijft langer flexibel en kunt op een veilige manier je vaste schil uitbouwen
 • Goed in beeld krijgen hoe het aangenomen talent zich in de beginperiode ontwikkelt binnen je organisatie
 • Een veilige manier voor jou om je zoekveld te verbreden
 • Het aanbieden van een mooi vooruitzicht binnen afzienbare tijd aan de kandidaat
 • Je betaalt alleen per gewerkt uur
 • Mocht de samenwerking niet bevallen dan kan het contract zonder problemen tussentijds worden stopgezet
 • Denz Staffing is verantwoordelijk voor het risico bij ziekte en de loondoorbetaling
Top